tro choi di dong, game di dong, game di dong online
Tin tức » C ác đại gia tiền mặt trong giới doanh nghiệp Mỹ.

Tổ chức định mức tín nhiệm Moody's công bố danh sách công ty Mỹ có lượng tiền mặt lớn nhất tính đến hết 2012...

1. Apple

Tổng lượng tiền mặt: 137,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 69%

(*) Theo Moody's, kho tiền mặt của Apple tính tới cuối năm 2013 này có thể sẽ lên tới 170 tỷ USD - Ảnh: The Tech.

Tổ chức định mức tín nhiệm Moody's công bố danh sách công ty Mỹ có lượng tiền mặt lớn nhất tính đến hết 2012...

1. Apple

Tổng lượng tiền mặt: 137,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 69%

(*) Theo Moody's, kho tiền mặt của Apple tính tới cuối năm 2013 này có thể sẽ lên tới 170 tỷ USD - Ảnh: The Tech.

apple

2. Microsoft

Tổng lượng tiền mặt: 68,3 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 89%

Ảnh: The Tech.

microsoft

3. Google

Tổng lượng tiền mặt: 48,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 65%

Ảnh: The Tech.

google

4. Pfizer

Tổng lượng tiền mặt: 46,9 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Y tế, dược phẩm

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: Topnews.

pfizer

5. Cisco

Tổng lượng tiền mặt: 46,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 85%

Ảnh: The Tech.

cisco

6. Oracle

Tổng lượng tiền mặt: 33,7 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 80%

Ảnh: The Tech.

oracle

7. Qualcomm

Tổng lượng tiền mặt: 28,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 65%

Ảnh: The Tech.

qualcomm

8. General Motors

Tổng lượng tiền mặt: 27,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xe hơi

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: Nytimes.

gm

9. Amgen

Tổng lượng tiền mặt: 24,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Y tế, dược phẩm

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 78%

Ảnh: Brecoder.

amgen

10. Ford

Tổng lượng tiền mặt: 22,9 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xe hơi

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: CNN.

ford

Theo Thanh Hải (Vneconomy)

|:. Tin tức liên quan ...

noi that dep